Cách repair imei chip MTK ko cần root

android-repair

Cách repair imei hầu hết các dòng chip MTK ko cần root, repair trực tiếp. Test trên nhiều dòng oppo ok.

Gởi bởi: vodanhgsm999

Giá: 59K VNĐ

Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung của Bài viết này. Giá: 59 000.00 VNĐ

Từ khóa: repair imei chip mtk ko root , khoi phuc imei chip mtk ko can root

Phản hồi: “Cách repair imei chip MTK ko cần root

Trả lời