File + Hướng dẫn nâng cấp Note 5 N920A 7.0 Tiếng Việt

Wipe sạch, flash máy về ver N920AUCS4CQB2 full file trong đinh kèm Copy file update sideload vào thư mục adb Chạy lệnh adb sideload SS-N920AUCS4CQB2-to-U4EQC6-UP.zip Gởi bởi: phamquy92 Giá: 69K VNĐ Từ khóa: full file note ...

Xem chi tiết